1,890,000 تومان

کامپیوتر و تجهیزات جانبی

مانیتور مستر تک مدل VX245 سایز ۲۴ اینچ

2,265,000 تومان

کامپیوتر و تجهیزات جانبی

مانیتور مسترتک مدل PA245Q سایز ۲۴ اینچ

2,699,000 تومان