سویچ و هاب(کامپیوتر)

کارت خوان اینترال USB 2.0

سویچ و هاب(کامپیوتر)

مبدل VGA به AV و S-Video