منبع تغذیه کامپیوتر نیمه ماژولار مستر تک مدل HX600W

Master Tech HX600W Semi Modular Computer Power Supply